Náš tip

Proměňte svá alba ve fotoknihu!
Ideální jako dárek nebo jen tak na památku.
Levně, rychle, jednoduše.

Jediná historická stavba v obci Loužnice.
Již od nepaměti k naší obci patří zvonička, která je vystavěna na skále.
Tragédie léta, kdy ve čtvrtek 5. 7. 2012 ve večerních hodinách, přišla bouře a shodila lípu na zvoničku, připomněla všem, jak důležitá a srdeční, je tato malá stavba pro všechny v naší obci.

Připomeňme si její historii, co napsali kronikáři Loužnice:

Na skále nad brusírnou bratří Linkových postavena jest zvonička v dávných létech, která jest majetkem obce. Zasvěcena byla svatému Václavu. Ve válce roku 1916 byl z nařízení úřadu, zvon rekvírován pro válečné účely, rovněž tak, i zvonek školní….

….Na západní straně nad malou skalkou stála KAPLIČKA či zvonička. Pravděpodobně byla vystavěna ve stejné době, kdy byl postaven dům na Kopani (cca 1665).
Ve 40. Letech (kronika zřejmě myslí 1840) byla tato kaplička velmi sešlá, takže byl zvon přenesen na vedlejší hrušku u „Bartošova“ statku čp. 5. Na oslavu zrušení roboty byl zakoupen nový zvon. Zvon měl označení: Na paměť 50letého zrušení roboty v zemích koruny svatováclavské. (1848)
První zvon byl osadě ukraden, druhý vyzváněl 50 let, až konečně musel být nahrazen novým. Tento nový zvon sloužil občanům až do roku 1916. V době války, Rakousko potřebovalo kov na výrobu děl a z nouze se sáhlo i po zvonech bez ohledu na to, že tyto zvony jsou posvěceny.
V 1916 se Rakousku nedostávalo potřebného kovu na výrobu válečného materiálu, a proto začaly být rekvírovány (zabavovány) zvony všech velikostí. = nejdrastičtější akce, která postihla české zvony za celou jejich historii jsou, právě rekvizice první světové války. Kromě jiných útrap způsobila první světová válka také to, že celá řada kostelních věží, kaplí a zvoniček oněměla, neboť jejich zvony byly zabrány pod záminkou získání barevných kovů pro válečné účely. Těmito „válečnými účely“ byla zpravidla výroba kanónů, ale v některých případech k tomu vůbec nedošlo. Je například známo, že část zvonové mědi posloužila na výrobu zelené skalice, jež byla využita proti révokazu na uherských vinicích. To svědčí o tom, že rekvizice nebyly jen účelovou záležitostí, ale také jakousi poslední křečí habsburské monarchie, demonstrací její chátrající moci. Svědčí o tom i fakt, že byly rekvírovány také některé ocelové zvony, jejichž hmotnostní hodnota nevyváží hodnotu pořizovacích nákladů. Už od r. 1915 se začíná s výkupem cínových předmětů a soupisem zvonů. Ke skutečnému rekvírování se přistoupilo od 8. 8. 1916, přičemž za kilogram zvonoviny byla proplácena náhrada 4 koruny. Rekvírovány byly zvony mladší r. 1600, až na označené výjimky, přičemž však z každého okresu měly být zrekvírovány alespoň 2/3 celkové hmotnosti zvonů. Druhá rekvizice z 22. 5. 1917 se vztahovala na všechny zvony, kromě těch s historickou či uměleckou hodnotou, kromě zvonů signálních. Tomuto drastickému zabavování a následnému zničení, neušel ani Loužnický zvon ve zvoničce a ani školní zvonek na určování začátku a konce vyučování. Bylo to dne 21. listopadu 1916. Do naší obce přišli dva páni, vypůjčili si žebřík a šli rovnou ke zvoničce. Tato zpráva se velice rychle rozšířila obcí a lidé se začali shromažďovat u zvoničky a vůbec se jim to nelíbilo. Drzé počínání obou pánů, kteří byli Němci, rozčilovalo stále víc shromážděný lid. Pak přišel občan Jindřich Jindra a naposledy zazvonil, lidé byli velice dojmutí a každému ukápla i slza. Byla to slza vzdoru. Jakmile dozněl poslední úder zvonu, hned byl přistavěn ke zvoničce žebřík a jeden z Němců na něj vylezl, aby zvon odmontoval. Za chvíli byl s prací hotov a zvon spustil pomocí provazu dolů. V tom začalo vzájemné osočování Čechů a Němců, nadávka střídala nadávku, a když zvon odnášeli do vsi, začala po nich (hlavně školní mládež) házet kamení, plivat a nadávat až tento incident měl dohru u krajského soudu v Mladé Boleslavi. Nakonec vše dobře dopadlo a trestán nebyl nikdo. Zvon vážil 44 kg a na jedné straně měl vyražený nápis: Přelit léta páně 1898 nákladem spojených obcí od Arnošta Dieopolda v Praze k/ke památce padesátiletého zrušení roboty v zemích Království českého. Zvonem bylo naposledy zvoněno při pohřbu Josefa Krupky čp. 3 v Loužnici, který se konal 3. listopadu 1916. Za tento zvon bylo zaplaceno 176 korun, které byly uloženy ve zdejší kampeličce. V některých obcích vyzráli na to jinak. Když se dozvěděli o rekvírování zvonů, klidně v noci někteří odvážlivci zvon sundali a zakopali. Po válce ho zase vykopali a pověsili. Dne 12. února 1922 byl na zdejší zvoničku zavěšen nový zvon, pořízený ze sbírky občanů. Hned druhý den vyzváněl paní Vedralové, manželce hajného. Roku 1933 se na obecním zastupitelstvu jednalo o opravě zvoničky, ale k realizaci bohužel nedošlo (ta byla provedena až v roce 2007)….. Další kompletní rekonstrukce proběhla po letní bouři, kdy lípa spadla na zvoničku.... 5.7.2012.
Oprava se povedla a díky finančnímu přispění všech občanů obce a dotace Libereckého kraje, byla vystavěna a opravena znovu a na svátek svatého Václava 28.9.2014, byla zvonička, slavnostně vysvěcena i se sochou sv. Václava, kterou vyřezal pan Bedřich Rathouský z kmene lípy, která spadla na zvoničku.
Kategorie: kultura
více  Zavřít popis alba 
4 komentáře
 • říjen 2010 až září 2014
 • 644 zobrazení
 • 1
 • 44
figury na Betlém, Loužnice - výloha obchodu
Kategorie: umělecké
více  Zavřít popis alba 
1 komentář
 • podzim 2011
 • 510 zobrazení
 • 0
 • 11
Kategorie: oslavy
více  Zavřít popis alba 
 • zima 2012/2013
 • 383 zobrazení
 • 0
 • 00
 • březen 2010 až červen 2011
 • 371 zobrazení
 • 0
 • 00
 • březen 2007 až listopad 2009
 • 365 zobrazení
 • 1
 • 00
Kategorie: sport
více  Zavřít popis alba 
 • květen 2007 až květen 2010
 • 292 zobrazení
 • 0
 • 00
 • 28.2.2015
 • 281 zobrazení
 • 0
 • 00
KOUPALIŠTĚ
V roce 1940 na sokolském hřišti postavila obec za vedení sokolských funkcionářů koupaliště s kabinami a obytnými místnostmi. V létě bývala na koupališti veliká návštěvnost koupajících, jelikož toto koupaliště má jako jediné stále dostatek čisté vody. Plavčíkem byl zvolen Josef Kunz, který se v roce 1945 odstěhoval do Hutě. Poté se na koupaliště přistěhovala paní Šídová ze Zásady, která se zase na podzim odstěhovala. V tomto roce byla k domu plavčíka přistavěna velká dřevěná veranda, na tancování.
Tragická událost se stala v létě roku 1944, kdy jistý zásadský 18 letý student Vedral, nesl svému otci oběd k Malým, kde pracoval jako zedník. Jelikož bylo velké teplo, ale voda ještě hodně studená, nedalo mu to a skočil do vody. Zdeněk Malý, hoch z Loužnice za ním okamžitě skočil, vytáhl ho, ale k životu se jim ho nepodařilo přivést. Podle přivolaného doktora, ranila hocha „mrtvice“.
V roce 1944 oslavil sbor dobrovolných hasičů 60. Výročí svého založení. Na koupališti byla uspořádána slavnost, kde se sešlo velké množství občanů.
V roce 1951 – 1952 byla provedena regulace zvířat u koupaliště, čímž se stav koupaliště zlepšil. Finanční prostředky poskytla krajská vodohospodářská služba. Nedostatkem snad bylo, že nebyla věnována větší péče údržbě samotného koupaliště, které již dnes volá po tom abychom se mu více věnovali. Je to jedno z nejhorších koupališť ve velikém okolí a své poslání plní tím, že dává osvěžení v létě dětem i dospělým a naše děti mohou jen poděkovat tomuto koupališti, že všichni se naučili plavat. Je to pěkný přírodní koutek v naší vesničce a kdybychom mu věnovali více péče, odvděčil by se nám tím, že by poskytl osvěžení, pobavení i zdraví naší mládeže a ostatním našim občanům. Naši občané i naše stařenky a dědové by jistě zde rádi poseděli v létě na lavičce a pobesedovali o přírodě, které má vždy svá kouzla a dovede lidi k sobě sbližovat a to je naším cílem, abychom všichni pomáhali naší vesnici vytvářet mírově a společensky milé prostředí a tak si navzájem život zpříjemňovati.“
Kategorie: dokumenty
více  Zavřít popis alba 
 • duben 2007 až březen 2017
 • 278 zobrazení
 • 0
 • 00
PŘÁTELÉ Z FRANCIE OPĚT U NÁS
Od pondělí 3.8 do soboty 8. 8. 2015, v Zásadě a okolních obcích bylo možné zaslechnout francouzštinu. V pondělí do našeho okresu zavítali dospělí z městečka Demouvill, s nímž Zásada spolupracuje. Vystřídali tak francouzské děti, které zde byly na příměstském táboře.
Program během celého týdne byl pestrý a nikoho neodradilo ani velmi teplé počasí.
První den programu byl v duchu přivítání, příjemné přivítání se dostalo francouzským přátelům v městysu Zásada, panem místostarostou Ing. Milanem Kopalem, následně v obci Držkov, kde všechny přivítala na krásném místě s výhledem na obec a Krkonoše paní starostka Jiřina Voláková. Po prohlídce Držkova následovala návštěva Malé Normandie – penzion, manželů Delepine, Vánoční dům pana Dostála, pekárna Mašek a vinárna pana Prouska.
Ve středu čekalo na návštěvníky milé překvapení, návštěva muzea automobilky Škoda v Mladé Boleslavi a piknik s koupáním v Jizeře v Dolánkách.
Čtvrteční den patřil Liberci, kde proběhla prezentace CHKO Jizerské hory a tak se všichni dozvěděli o přírodních krásách tohoto kraje, následovala krátká prohlídka města a Galerie Lázně, kde přítomné okouzlila velká sbírka obrazů rodáka z Normandie malíře Eugéna Boudina. A aby měli také nějaký výrobek z našeho kraje, navštívila celá skupina budovu bývalého Jablonexu, kde v prostorách Palace plus si vybrali, prohlídli a následně nakoupili skleněné zboží. Večer patřil společné večeři v restauraci U brusírna na Pěnčíně, která byla výtečná a tak přátelé z Francie ochutnali místní českou kuchyni.
Páteční den patřil menšímu ochlazení, prohlídkou města Vysoké nad Jizerou, rozhlednou Borovice a Bozkovské jeskyně. Večer patřil sportu a přátelství a tak se všichni sešli na fotbalovém hřišti, kde fotbalisti Zásadě připravili pro návštěvníky krásný večer s hudbou a občerstvením.
Sobotní horký den byl ve znamení loučení a návštěvy našeho hlavního města Prahy. V odpoledních hodinách francouzští přátelé odletěli z ruzyňského letiště zpět domů do Normandie.
Všichni se opět těší na shledání, a pokud vše dobře vyjde, bude příští rok patřit návštěvě Normandie.
Kategorie: cestování
více  Zavřít popis alba 
 • srpen 2015
 • 265 zobrazení
 • 1
 • 00
 • srpen 2012
 • 263 zobrazení
 • 0
 • 00
 • únor 2010
 • 256 zobrazení
 • 1
 • 00
 • 4.2.2012
 • 246 zobrazení
 • 0
 • 00
 • leden 2004 až březen 2010
 • 241 zobrazení
 • 0
 • 00
 • březen až září 2010
 • 225 zobrazení
 • 0
 • 00
více  Zavřít popis alba 
 • 8.3.2011
 • 216 zobrazení
 • 0
 • 00
 • léto 2013
 • 215 zobrazení
 • 0
 • 00
 • duben 2008 až květen 2017
 • 208 zobrazení
 • 0
 • 00
 • 9.8.2012
 • 205 zobrazení
 • 0
 • 00
Kategorie: kultura
více  Zavřít popis alba 
 • 12.3.2011
 • 196 zobrazení
 • 0
 • 00

Nebyla nalezena žádná alba.

Aktivní od

15. října 2009

Pohlaví

neuvedeno

Datum narození

neuvedeno

Webová adresa

neuvedeno

Má oblíbená alba na Rajčeti

Moji fanoušci na Rajčeti (sledují mě)

reklama